Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

van Emde Boas, P, Mantel, D, van der Slot, J, Strecker, G.E, & Wattel, E. (1965). De onderlinge afhankelijkheid van een aantal topologische axioma's die verband houden met het k-axioma. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.