Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

van Veen, S. C. (1947). Asymptotische en sterk convergerende ontwikkelingen : Serie voordrachten voorjaar 1947. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.