Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

de Groot, J, Aarts, J.M, de Vries, H, & Paalman-de Miranda, A.B. (1961). Colloquium generalisaties van het dimensiebegrip. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.