Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

de Groot, J., Aarts, J. M., de Vries, H., & Paalman-de Miranda, A. B. (1961). Colloquium generalisaties van het dimensiebegrip. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.