Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

Maurice, M., van der Slot, J., Paalman-de Miranda, A. B., van de Lune, J., & van Emde Boas, P. (1967). Syllabus van het orienterend colloquium topologie : Cursus 1966/67. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.