Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

van de Lune, J, Pijls, H.G.J, & Hordijk, A. (1969). Syllabus van het orienterend colloquium waarschijnlijkheidsrekening : Cursus 1968/69. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.