Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

SMC Afdeling Zuivere Wiskunde, S. (1954). Catalogus van de bibliotheek van het Mathematisch Centrum gevestigd te Amsterdam. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.