Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

SMC Afdeling Zuivere Wiskunde, S. (1951). Rapport betreffende een onderzoek van de afdeling zuivere wiskunde : [integraal voorstelling van de functie e exp(itx log x)]. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.