Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

Duparc, H. J. A., & Peremans, W. (1955). Enige opmerkingen betreffende een manuscript over een deelbaarheidseigenschap bij binomiaal-coefficienten. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.