Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

Duparc, H. J. A. (1956). Bespreking van het manuscript: : Een methode voor het ontbinden van getallen van frater edwardo smits. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.