Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

Duparc, H.J.A. (1953). Deelbaarheidseigenschappen bij homogeen lineair recurrente rijen van de derde orde : (handelingen 33e nederlandse natuur- en geneeskundig congres, utrecht 1953, p 91-92). Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.