Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

Maurice, M.A. (1962). Over het aantal punten van een inhomogeen-k-toelaatbaar k-overdekkingsrooster, dat op de rand van k ligt. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.