Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

Terpstra, T. J. (1952). Het bepalen van een betrouwbaarheidsinterval voor de kans dat een normaal verdeelde grootheid een zekere waarde overschrijdt uit het gemiddelde en de gemiddelde range van een aantal steekproeven. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.