CWI
Department of Applied Mathematics

Grasman, J., & van der Horst, R. (1984). Automatische verwerking van gegevens van celproliferatie verkregen met 'time lapse' cinematografie [Automatic assimilation of data of cellproliferation obtained with 'time lapse' cinematography]. Department of Applied Mathematics. CWI.