In opdracht van Nederland Haarlem hebben de Universiteit Utrecht (UU) en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) een studie gemaakt naar het ontwerp van een Compact Dynamisch Busstation (CDB). Het betreft een regelsysteem voor het dynamisch toewijzen van bussen aan perrons, waarbij constant ingespeeld wordt op afwijkingen van de dienstregeling. Deze studie heeft geleid tot een model van een Compact Dynamisch Busstation; zodra er vertragingen optreden waardoor reserveringen van bussen met elkaar in conflict raken, wordt er met behulp van lineaire programmeringstechnieken een nieuwe optimale toewijzing opgesteld. Ook is er een zgn. prototype ontwikkeld, een software omgeving waarin dit model is uitgewerkt, zodat men zich ook een beeld kan vormen van het daadwerkelijk functioneren.

, , , ,
, , ,
CWI
Department of Computer Science [CS]
Networks and Optimization

Klusener, S., van Vlijmen, S. F. M., & Schrijver, L. (1996). Compact dynamisch busstation [Compact dynamic bus station]. Department of Computer Science [CS]. CWI.