In de dertiger jaren heeft Alan Turing een formalisme bedacht waarvan inmiddels algemeen wordt aangenomen dat het alle machinaal gedrag kan beschrijven. Voor lerend gedrag ligt de zaak moeilijker. Er zijn binnen de Psychologie meerdere definities van leren in omloop, die of moeilijk formeel te maken zijn, of niet algemeen genoeg zijn. In dit rapport zal getracht worden aannemelijk te maken dat een formalisering van lerend gedrag op basis van Turing's model mogelijk is. Hierbij spelen overwegingen over de begrippen kennis en onzekerheid een centrale rol.

GENERAL (acm A.0), CODING AND INFORMATION THEORY (acm E.4), Model Development (acm I.6.5)
Philosophy of mathematics (msc 00A30), Theory of mathematical modeling (msc 00A71), Philosophical and critical (msc 03A05), Foundations of stochastic processes (msc 60G05), Algorithmic information theory (Kolmogorov complexity, etc.) (msc 68Q30), Learning and adaptive systems (msc 68T05)
CWI
Department of Computer Science [CS]

van Maanen, H.A.N. (1995). Filosofische aspecten van machinaal leren [Philosophical aspects of machine learning]. Department of Computer Science [CS]. CWI.