In antwoord op uw vragen van 16 januari stuur ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de beantwoording van de vragen van Kamerlid Sneller: ‘Quantumproof encryptie’