Library: DEPOT 21952/3
Modelling, Analysis and Computation

Drijvers, P. H. M, van der Houwen, P.J, Lodder, J. S, de Paepe, P. J. I. M, Sommeijer, B.P, & de Zeeuw, P.M. (1989). Wiskunde 2 : integraalrekening en differentiaalvergelijkingen / Dl. 3 Blok 3, Numerieke wiskunde : cursus Open Universiteit.