CWI Archive M044: 25-13

Afschrift van de akte houdende oprichting van de stichting Stichting Beheer Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer, gevestigd te Amsterdam, 12-07-1984. (1984). Afschrift van de akte houdende oprichting van de stichting Stichting Beheer Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer, gevestigd te Amsterdam, 12-07-1984.