doi.org/10.5553/TvV/.000020
Tijdschrift voor veiligheid
Stochastics

School, M., de Graaf, M., van Lieshout, M.-C., Sanders, E., & de Wit, R. (2021). Van tellen naar voorspellen : sturen op risico's met een voorspellend wiskundig model op basis van historische brandweerdata. Tijdschrift voor veiligheid, 20(1), 60–74. doi:10.5553/TvV/.000020