De verspreiding van de computer legde de basis voor wat wordt genoemd de echte informatierevolutie: het met elkaar verbinden van verspreide groepen computergebruikers om te komen tot grote, mondiaal opererende netwerken. De toekomst is aan het netwerk en sommige deskundigen zijn al zo gewend aan het gebruik ervan, dat ze er niet meer buiten kunnen. M.m.v. o.a. Jaap Akkerhuis, Piet Beertema, Paul Vitányi en Teus Hagen