M. Bruné (Mieke) , A. van Deursen (Arie) , J. Heering (Jan)
CWI Archive M044: 16-18

Bruné, M., van Deursen, A., & Heering, J. (Eds.). (1997). Dat is dus heel interessant : liber amicorum voor Paul Klint : uitgave van het CWI t.g.v. het 25-jarig dienstverband van Paul Klint in september 1997. (M. Bruné, A. van Deursen, & J. Heering, Eds.).