De brochure "Activiteiten 1991/1992 op het gebied van de tweede fase onderzoeksopleiding wiskunde" geeft een overzicht van de bestaande activiteiten op het gebied van het tweede fase onderwijs wiskunde. Behalve de activiteiten georganiseerd door de Landelijke Werkgemeenschappen en Samenwerkingsverbanden en de netwerken "Landelijk Netwerk Mathematische Besliskunde", "Netwerk Systeem-en Regeltheorie" en "Taal, Logica en Informatie", zijn ook de tweede fase activiteiten van een aantal universiteiten opgenomen.

Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam (CWI), The Netherlands , Nederlandse Stichting voor de Wiskunde
CWI Archive M044: 09-03

Activiteiten 1991/1992 op het gebied van de tweede fase onderzoeksopleiding wiskunde. (1991). Activiteiten 1991/1992 op het gebied van de tweede fase onderzoeksopleiding wiskunde. Nederlandse Stichting voor de Wiskunde.