N.M. Temme (Nico)
CWI Archive M044: 10-05
Computational Dynamics

Symposium Asymptotiek en speciale functies, t.g.v. het 25-jarig jubileum van Nico M. Temme, 08.01.1993 : Uitnodiging en programma. (1993). Symposium Asymptotiek en speciale functies, t.g.v. het 25-jarig jubileum van Nico M. Temme, 08.01.1993 : Uitnodiging en programma. Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam (CWI), The Netherlands.