A simulator for digital hardware, used in higher education for courses on digital circuitry and computer architecture. For the University of Amsterdam course Architectuur en Computerorganisatie http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2015-2016/zoek-vak/vak/15848. A coursebook (in Dutch) using SIM-PL is available: https://www.elektor.nl/van-0-en-1-tot-processor

Wat is SIM-PL? SIM-PL is een flexibel inzetbare simulatieomgeving die de werking van digitale systemen zoals computers helpt verduidelijken. Het softwarepakket simuleert schakelingen van een paar poorten tot complete processoren. SIM-PL is een auteursyteem waarmee docenten en studenten vrij eenvoudig zelf componenten en schakelingen kunnen construeren. Het softwarepakket maakt het mogelijk exact het gewenste detail op elk tijdstip te representeren en te simuleren.

Componenten Construeren De ontwerper van een schakeling specificeert in SIM-PL zelf de benodigde basiscomponenten, zowel functioneel als grafisch. Vervolgens combineert hij deze basiscomponenten tot de gewenste schakeling. Er is een bibliotheek van herbruikbare voorbeeldcomponenten en -schakelingen beschikbaar via deze site.

Componenten Simuleren SIM-PL simuleert het exacte signaalverloop door een schakeling in de tijd. Voor digitale schakelingen kan de gebruiker ingangen aansturen met een programma en op ieder moment de logische waarden op iedere uitgang en verbinding bekijken. Voor componenten met een instructieset kan een assembler-programma worden geschreven.

Boek: Van 0 en 1 tot processor Het boek “Van 0 en 1 tot processor” maakt gebruik van een groot aantal componenten en schakelingen die zijn ontwikkeld in SIM-PL.

Downloads Software en antwoorden op toetsvragen zijn te vinden in de sectie https://ivi.fnwi.uva.nl/sne/software/sim-pl/downloads-boek/ .

Zie: https://ivi.fnwi.uva.nl/sne/software/sim-pl/


Additional Files
Download from FNWI