We zijn enthousiast over de doelen van het voorstel, met name om scholieren op te leiden tot kritische cijferconsumenten. We snijden wel wat kritische punten aan: Hoe kans in het basisonderwijs het best hun plek krijgen met een vaste set voorbeelden (het alledaagse ‘kans op regen’ is lastiger dan het lijkt). Dat p-waarde significantietoetsen vraagt om extra voorzichtigheid. En hoe ook zonder de statistische cyclus plat te slaan tot vuistregels er prachtig materiaal voorhanden is.