Op de vakantiecursus 2016 van het Platform Wiskunde Nederland hield Jop Briët een voor- dracht over het optimaliseren van communicatie over netwerken met ruis. Door geschikt te coderen kan een foutloze communicatie worden gerealiseerd met maximale snelheid, een en ander afhankelijk van de vorm van het netwerk.