Монгол хүн Монголын баялаг - Судлаач, доктор Янжиндулам (Mongol khün Mongolyn bayalag - Sudlaach, doktor Yanjindulam) - YouTube - 22-004-2017. (2017). Монгол хүн Монголын баялаг - Судлаач, доктор Янжиндулам (Mongol khün Mongolyn bayalag - Sudlaach, doktor Yanjindulam) - YouTube - 22-004-2017.