De laatste tijd is er in de media veel aandacht geweest voor het feit dat veel wetenschappelijke resultaten niet reproduceerbaar zijn. Behalve bij de betreffende vakgebieden zit er volgens onderzoeker Peter Grünwald van het CWI en Universiteit Leiden ook een substantieel probleem bij de gebruike wiskunde: p -waarden doen maar zeer ten dele wat ze horen te doen. In dit artikel gaat hij in op bezwaren die kleven aan de standaardmethode voor statistisch onderzoek, en laat zien dat er een veelbelovend alternatief bestaat.