Wiskundig Genootschap
Nieuw Archief voor Wiskunde
Scientific Computing

Fokkema, J., Bernard, E., de Bont, P., den Hollander, F., Klöditz, C., Koren, B., … Koster, J. (2015). Een Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde. Nieuw Archief voor Wiskunde, 5(16), 265–267.