Vossiuspers UvA
Modelling, Analysis and Computation

Verwer, J. (2001, December). Een dag zonder fouten is een dag zonder wiskunde : rede uitgesproken t.g.v. het ambt van bijzonder hoogleraar Numerieke Wiskunde en Informatica, UvA, 07.12.2001. Vossiuspers UvA.