Life Sciences (theme 5), Energy (theme 4)
Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam (
78-90-3513-801-8
Modelling, Analysis and Computation

van den Brandhof, A, van der Veen, R, van de Craats, J, & Koren, B. (2012). De Zeven Grootste Raadsels van de Wiskunde. Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam (.