,
Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam (
Modelling, Analysis and Computation

van den Brandhof, A, van der Veen, R, van de Craats, J, & Koren, B. (2012). De Zeven Grootste Raadsels van de Wiskunde. Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam (.