Additional Metadata
THEME Life Sciences (theme 5), Energy (theme 4)
Publisher Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam (
ISBN 78-90-3513-801-8
Citation
van den Brandhof, A, van der Veen, R, van de Craats, J, & Koren, B. (2012). De Zeven Grootste Raadsels van de Wiskunde. Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam (.