,
Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam (
Modelling, Analysis and Computation

van den Brandhof, A., van der Veen, R., van de Craats, J., & Koren, B. (2012). De Zeven Grootste Raadsels van de Wiskunde. Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam (.