Stichting Mathematisch Centrum
Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde

Lekkerkerker, C. G. (1956). Opmerking naar aanleiding van een door het wiskundig genootschap uitgeschreven prijsvraag over gereduceerde kwaternaire vormen. Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere Wiskunde. Stichting Mathematisch Centrum.