Aan de hand van vijf klassieke problemen uit de getaltheorie laten we zien hoe grootschalige computerberekeningen hebben geholpen om onze kennis van deze problemen aanzienlijk te vergroten en ons inzicht erin te verdiepen: het zoeken naar volmaakte getallen en generalisaties; het ontbinden in priemfactoren van zeer grote getallen (met implicaties voor de cryptografie); de Riemann-hypothese; het vermoeden van Goldbach met varianten; het vermoeden van Mertens.
, , , , , ,
Wiskundig Genootschap
Nieuw Archief voor Wiskunde
NWO-CAM: Number Field Sieve and related subjects
Cryptology

te Riele, H. (2013). Grootschalig rekenen in de getaltheorie. Nieuw Archief voor Wiskunde, 14(4), 236–243.