Bliksemschichten zijn indrukwekkende en wonderbaarlijke natuurverschijnselen. Ze zijn niet alleen gevaarlijk, maar ook een belangrijke bron van stikstofoxiden in de atmosfeer, een sterk broeikasgas. Sinds 1990 is bekend dat er naast bliksemschichten tussen en binnen wolken en naar de grond toe ook nog allerlei ontladingsvormen boven de wolken zijn, zoals sprites, elves en jets. Verder is waargenomen dat onweer flitsen van gammastraling kan uitzenden, en daarmee zelfs antimaterie kan produceren. Door hun toevallige optreden zijn rechtstreekse metingen aan bliksemschichten moeilijk uit te voeren. Ook kunnen ze maar zeer gedeeltelijk in het laboratorium nagebootst worden. Vandaar dat de wiskundige modellering van onweersverschijnselen uiterst belangrijk is. Christoph Köhn, Margreet Nool en Ute Ebert leggen uit hoe zij ontladingen simuleren met behulp van verschillende modellen waarin een dichtheidsbenadering en een deeltjesbeschrijving voor elektronen gecombineerd kunnen worden.
Wiskundig Genootschap
Nieuw Archief voor Wiskunde
Multiscale Dynamics

Köhn, C, Nool, M, & Ebert, U. (2013). Onweer: een bron van broeikasgassen en antimaterie. Nieuw Archief voor Wiskunde, 5(3), 212–216.