In het kader van het RAAK onderzoeksprogramma Geautomatiseerd Game Design organiseert het lectoraat Games & Play een seminar. Dit onderzoek richt zich op het maken van smart design tools die game designers moeten ondersteunen in hun taak. Dit kan zijn door sneller prototypes te ontwikkelen, generatieve technieken toe te passen om sneller levels te maken, of modeleertechnieken in te zetten om de kwaliteit van de output te bewaken. Het doel van dit seminar is de partners in het onderzoek en andere geïnteresseerden te informeren over de resultaten van de eerste onderzoeksronde: waar lopen game bedrijven tegen aan, en wat zijn de relevante problemen om aan te pakken? Daarnaast is het belangrijkste agendapunt mogelijke richtingen voor verder onderzoek te verkennen.