,
Networks and Optimization

Sietsma, F.A.G. (2012). Opvolger Robbert Dijkgraaf? 20-jarige Floor Sietsma jongste promovendus ooit. HP/De Tijd, 13 december 2012.