CWI in Bedrijf
Database Architectures

Larios, E, Yan, K, Verbeek, F.J, Zhang, Y, Groffen, F.E, Di, Z, & LeDévédec, S. (2012). Cellen Bestuderen met behulp van een Gegevensbank Systeem.