Stichting Mathematisch Centrum

Grobben, G., & Hemelrijk, J. (1951). Statistisch verslag omtrent een ijkmethode voor leverextracten, met behulp van langs perorale weg met lood vergiftigde konijnen : aanhangsel van het proefschrift: De betekenis van enkele experimentele anaemieën voor de waardebepaling van de anti-anaemische activiteit van leverextracten / door J. A. Kuyper. Stichting Mathematisch Centrum.