Stichting Mathematisch Centrum

Wetenschappelijk programma 1986 : meerjarenplan 1987-1991, deel 2: onderzoekprojecten in het kader van de werkgemeenschappen en landelijke samenwerkingsverbanden. (1986). Wetenschappelijk programma 1986 : meerjarenplan 1987-1991, deel 2: onderzoekprojecten in het kader van de werkgemeenschappen en landelijke samenwerkingsverbanden. Stichting Mathematisch Centrum.