Stichting Mathematisch Centrum

Wetenschappelijk programma 1988 : meerjarenplan 1989-1993, deel 1. (1988). Wetenschappelijk programma 1988 : meerjarenplan 1989-1993, deel 1. Stichting Mathematisch Centrum.