Stichting Mathematisch Centrum

Wetenschappelijk programma 1987 : meerjarenplan 1988-1992 : algemene inleiding, deel 1. (1986). Wetenschappelijk programma 1987 : meerjarenplan 1988-1992 : algemene inleiding, deel 1. Stichting Mathematisch Centrum.