Additional Metadata
THEME Life Sciences (theme 5), Energy (theme 4)
Publisher CWI
Editor J.A.J. van Vonderen (Coby)
Citation
Koren, B. (2012). Bouwer aan CWI-wetenschap en -gemeenschap. (J.A.J van Vonderen, Ed.)Leven met getallen : liber amicorum ter gelegenheid van de pensionering van Herman te Riele (pp. 76–77). CWI.