Additional Metadata
THEME Life Sciences (theme 5), Energy (theme 4)
Publisher CWI
Editor J.A.J. van Vonderen (Coby)
Citation
Hemker, P.W. (2012). De numerieke sectie van de rekenafdeling. (J.A.J van Vonderen, Ed.)Leven met getallen : liber amicorum ter gelegenheid van de pensionering van Herman te Riele (pp. 72–74). CWI.