Additional Metadata
THEME Life Sciences (theme 5), Energy (theme 4)
Publisher Universiteit Leiden
Citation
Koren, B. (2010). Numerieke wiskunde: wetenschap en gereedschap : oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Numerieke Wiskunde, Universiteit Leiden, 22.10.2010. Universiteit Leiden.