Dit verslag beschrijft de extractie van een Fortran grammatica met als doel een bruikbare basis-grammatica in SDF formaat (Syntax Definition Formalism) beschikbaar te stellen voor de Meta-Environment – een framework voor code analyse en transformatie dat is ontwikkeld door het CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica). Als bron voor de extractie is de ISO standaard documentatie gebruikt voor de versie van Fortran die Fortran90 wordt genoemd en een bestaande Fortran grammatica die onderdeel vormt van het ELI project; dit is een verzameling tools voor compiler constructie die publiek beschikbaar is. De eerste vraag is of de opmaak van Fortran code niet te complex is om door een (via de ASF+SDF Meta-Environment gegenereerde) parser op basis van SDF gelezen te kunnen worden zonder pre-processing op de broncode. Dit blijkt lastig maar niet onmogelijk. Betere alternatieven dan de gebruikte oplossing worden genoemd die een aanpassing van de Meta-Environment vergen. De tweede vraag is hoe de kwaliteit en buikbaarheid van de geproduceerde grammatica kan worden aangetoond. De begrippen bruikbaarheid en kwaliteit van een grammatica worden toegelicht. De bruikbaarheid van de geproduceerde Fortran grammatica voor code-analyse wordt aangetoond en er wordt beschreven hoe een beperkte coverage test op de grammatica en de gebruikte testcode wordt uitgevoerd om de grammatica beter te kunnen testen. De resulterende SDF Fortran grammatica bestaat uit 768 productieregels en is verdeeld in 11 modulen die nu onderdeel vormen van de SDF taalbibliotheek van de Meta-Environment.
,
University of Amsterdam
P. Klint (Paul) , J.J. Vinju (Jurgen)
Software Analysis and Transformation

Derriks, J. (2007, September). Fortran grammatica-extractie. Fortran grammatica-extractie. University of Amsterdam.