Nee, deze bibliotheek bezit De ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch niet. U ziet dat boek immers niet in de catalogus. Maar het staat wel op de plank bij diens andere werken…? O, dat heeft de catalogus wel eens meer, zegt de uitleen. Meestal op vrijdagochtend, straks herinnert hij het zich wel weer. En ja hoor, maar nu ontbreekt er iets bij W.F. Hermans. Ondenkbaar? De Werkgroep IRT (zie kader) heeft in een langlopend onderzoek geconstateerd dat search engines op het web dat soort gedrag vertonen. Zoekmachines worden vaak met elkaar vergeleken door te kijken naar hun grootte: hoeveel webpagina’s hebben ze geïndexeerd. Die grootte zou significant zijn als een grote engine de zoeker ook altijd een groot aantal relevante documenten zou leveren. Maar naast omvang zijn er ook andere factoren die meespelen. Factoren die te maken hebben met de manier waarop zoekmachines hun verzameling webpagina’s indexeren, en met de effectiviteit van hun retrieval-mechanisme.