M.E. van Dijk (Marten)
Computer Security

Cybersecurity in de energiesector: wie is de zwakste schakel? - Topsector Energie - 28-6-2022. (2022). Cybersecurity in de energiesector: wie is de zwakste schakel? - Topsector Energie - 28-6-2022.